• น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ม ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ธ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน ต ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ...
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ...
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส ...
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อน้ำดื่มถัง สำนักปลัด (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศจัดซื้อน้ำดื่มถัง สำนักปลัด (ณ วันที่ 22 ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำนักปลัด (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำนักปลัด (ณ วั ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560)
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด (ณ วันที่ 22 ก ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำนักปลัด (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560)
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำนักปลัด (ณ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร
  infographics
  จังหวัด
  ศูนย์ติดต่อราชการ
  คลังข่าว
  เออีซี
  คสช
  จังหวัดพระนครศรี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  ฐานข้อมูล
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว
  ดูทีวี