• น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้
ประชาสัมพันธ์โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ...
   ผู้ปกครองท่านใดสนในให้บุตร หลาน ของท่านเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ...
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ...
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการเจริญพรพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส ...
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
...
อ่านต่อ... 
 
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดพ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างเสริมระดับถนนดินผิวจราจรลูกรังสายเลียบคลองบางแก หมู่ที่ 2(ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างเสริมระดับถนนดินผิวจ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการ กองช่าง ( ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 )
ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการ กองช่าง ( ณ วันที่ 24 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจ้ดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักปลัด (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศจ้ดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักปลัด (ณ วั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำนักปลัด (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำนักปลัด (ณ ว ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร
  infographics
  จังหวัด
  ศูนย์ติดต่อราชการ
  คลังข่าว
  เออีซี
  คสช
  จังหวัดพระนครศรี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  ฐานข้อมูล
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  การท่องเที่ยว
  ดูทีวี