ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบางไทรหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลตำบลบางไทร" ครั้งที่ 1/2562
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบางไทรหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลตำบลบางไทร" ครั้งที่ 1/2562
 • ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้พิการประสบปัญหาทางสังคม
 • ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ผู้พิการประสบปัญหาทางสังคม
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางบางพลี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลี ( ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางหนองไฟไหม้ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางไทร ( ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหมอบุญเชื่อมคลองสามแหวน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๙ ตำบลบางไทร ( ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองไผ่ขุนทองเชื่อมคลอง กสช. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลบางพลี ( ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางไทร วันที่ 7
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางไทร วันที่ 6
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางไทร วันที่ 5
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 4
เทศบาลตำบลบางไทร จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ 2261 สำนักปลัด (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ 2261 สำนักปลัด (ณ ว ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 )
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ณ วันที่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (14 พฤษภาคม 2562)
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (14 พฤ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศการจัดซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน กองช่าง (ณ วันที่  14  พฤษภาคม 2562  )
ประกาศการจัดซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  วัดไม้ตราสมาธิการาม
  วัดไม้ตราสมาธิการาม ...
   &nbs ...
  อ่านต่อ... 
   
  วัดบางไทร
  วัดบางไทร ...
   วัดบ ...
  อ่านต่อ... 
   
  วัดไทรโสภณ
  วัดไทรโสภณ ...
   วัดไ ...
  อ่านต่อ... 
   
  วัดท่าซุงทักษิณาราม
  วัดท่าซุงทักษิณาราม ...
   วัดท ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  เช็คเมล์
  Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
  เช็คเมล์
  จังหวัด
  ศูนย์ติดต่อราชการ
  คลังข่าว
  เออีซี
  คสช
  จังหวัดพระนครศรี
  บางกอกไอเดีย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วน1111
  ฐานข้อมูล
  กพ
  กรมการค้าภายใน
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ดูทีวี
  การท่องเที่ยว