ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
โรงเรียนวัดเทพสุนทวารี

      หมู่ที่ 9 สามแหวน ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
ที่ว่าการอำเภอบางไทร

      ที่ว่าการอำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา30190
โรงเรียนศรีบางไทร

      ...ตั้งอยู่ที่เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13190 โทรศัพท์ 0-3537-1246
ที่ทำการไปรษณีย์

      ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบางไทร

      ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา   
โทร.035-371021
โรงเรียนบางไทรวิทยา

      อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อำนวยการ นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์

โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

      จัดตั้งเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2466 พุทธศักราช  2499  นายทองอยู่  ปราสาททองโอสถ
โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม

      หมู่ที่ 6 บ้านท่าซุง อำเภอบางไทร
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3537-1245
โรงเรียนวัดสง่างาม

      
12
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว