ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
วัดไม้ตราสมาธิการาม

       หลวงพ่อมเหยงค์ที่ศักดิสิทธิ์ ที่อัญเชิญมาจากเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นวัดร้าง มีหน้าตักกว้าง 1.42 เมตร มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 5 รูป
วัดบางไทร

      วัดบางไทร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 เดิมนามว่า วัดใหม่สองกุมาร พระมหาด้วง เป็นผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2405
วัดไทรโสภณ

      วัดไทรโสภณ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 ชาวบ้านเรียกว่า วัดไทร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2405
วัดท่าซุงทักษิณาราม

      วัดท่าซุงทักษิณาราม เป็นวัดที่อยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2250
วัดสว่างอารมณ์

      วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดยี่ป่า

      วัดยี่ป่า อำเภอบางไทร จับหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ เป็นวัดรกร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
วัดพระธาตุศรีรัตนาราม

      วัดพระธาตุศรีรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ 35 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดบางคล้า

      วัดบางคล้า ตั้งอยู่ที่ 41 บ้างบางคล้า หมู่1 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดเทพสนทวารี หรือ วัดเทพสุนทวารี

      เทพสนทวารี อาจแต่ปัจจุบันจะมีคำว่า “สุน” ตามภาษาปากที่เรียกกัน เดิมที่คนโบราณกล่าวว่า เรียกกันว่าวัดดอนสามแหวน ก็เป็นภาษาเรียก แต่ไม่มีชื่อเป็นทางการ ก็ยังคงเรียกชื่อวัดเทพสนทวารีในปัจจุบัน
12
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว