ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ข้อมูลพื้นฐาน

     - สภาพทั่วไป
-พื้นที่เขตการปกครอง
สิ่งแวดล้อม

      -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การศึกษา

       -การศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลบางไทร
สภาพเศรษฐกิจ

      - อาชีพ ธุรกิจ
- การเกษตรกรรม
การคมนาคม

      -การคมนาคม  การจราจร
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว