ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ วันที่ 19 มี.ค. 62)

      
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ( ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 )

      
ประกาศการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ( ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 )

      
ประกาศการจัดจ้างเหมาบริการ กองช่าง ( ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 )

      
จัดซื้อวัสดุอื่นกองการประปา (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

      
ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)

      
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ( ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 )

      
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งานป้องกันฯ (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

      
จัดซื้อสารส้มและคลอรีน กองการประปา เทสบาลตำบลบางไทร (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว