ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ 2261 สำนักปลัด (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

     
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 )

      
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (14 พฤษภาคม 2562)

      
ประกาศการจัดซื้อค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน กองช่าง (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 )

      
ประกาศการจัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ( ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 )

      
ประกาศจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562)

     
ประกาศจัดจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562)

     
ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562)

     
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานป้องกันฯ (ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562)

     
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว