ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางบางพลี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลี ( ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำรางหนองไฟไหม้ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางไทร ( ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหมอบุญเชื่อมคลองสามแหวน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๙ ตำบลบางไทร ( ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองไผ่ขุนทองเชื่อมคลอง กสช. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลบางพลี ( ณ วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปู ASPHALTIC CONCRETE ซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลี ( ณ วันที่ 17 พ.ค. 62)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้านิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางไทร (ณ วันที่ 16 พ.ค. 62)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปาบริเวณชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ตรา (ณ วันที่ 17 พ.ค.62)

      
ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

      
ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว