ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ( ณ วันที่ 21 มี.ค. 62)

      
เผยแพร่ราคากลางการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางไทร (แห่งใหม่) (ครั้งที่ 2) (ณ วันที่ 20 มี.ค. 62)

      
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางไทร เปิดรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

      
เทศบาลตำบลบางไทร ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

      
ประกาศผู้ชนะจ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหนองสรวงเชื่อมคลองบ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลบางพลี ( ๑๑ ก.พ. ๖๒)

      
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคา 2562 (ณ 7 ก.พ. 62)

     
ประกาศเทศบาลตำบลบางไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางไทร ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ วันที่ 21 ม.ค. 62)

      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย ถ.๒๐๖๘ สาย ๑๕ โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ ๑,๑๐ บ้านคล้าพัฒนา,สวนอนันต์พัฒนา ตำบลบางไทร ( ณ วันที่ 14 ม.ค. 62)

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว