ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางไทร เปิดรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
 
      สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางไทรเปิดรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว