ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
วัดไทรโสภณ
 วัดไทรโสภณ
ประวัติเจ้าอาวาส
พระอธิการสมศักดิ์ สุทนฺโต เจ้าอาวาสวัดไทรโสภณ อายุ 57 ปี 19 พรรษา นักธรรมโท เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2419 ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2531 ที่วัดบางคล้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสุทธิคุณวัฒน์ แห่งวัดสิงห์สุทธาวาส เป็นพระอุปปัชฌาย์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ประวัติวัด 
วัดไทรโสภณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร . 089-4118174 วัดไทรโสภณ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 ชาวบ้านเรียกว่า วัดไทร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2405 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร ที่วัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของราชการตั้งอยู่ที่วัดด้วย
เจ้าอาวาสที่ทราบนามมี 2 รูป รูปที่หนึ่งพระปลัดทวี อคฺคธมฺโม รูปที่สอง พระอธิการสมศักดิ์ สุทนฺโต
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว