ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
วัดไม้ตราสมาธิการาม
 วัดไม้ตราสมาธิการาม
ประวัติเจ้าอาวาส
พระอธิการอัมพร กิตฺโสภโณ เจ้าอาวาสวัดไม้ตราสมาธิ การาม อายุ 50 ปี 20 พรรษา นักธรรมเอกเกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2499 อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 6 ตำบลบางม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2530 ณ วัดทางยาว มีพระครูสุขุมธรรมวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสวง ปภสฺสโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุบล วชิรญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ.2545
ประวัติวัด
วัดไม้ตราสมาธิการาม ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 7 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-741250 สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่วัดรวม 15 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา มีพระอุโบสถที่ได้รับวิสงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 เมษายนต์ พ.ศ. 2475 และถาวรวัตถุเช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิ 15 หลัง วิหารชัยมงคลมี หลวงพ่อมเหยงค์ที่ศักดิสิทธิ์ ที่อัญเชิญมาจากเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นวัดร้าง มีหน้าตักกว้าง 1.42 เมตร มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 5 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว