ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ตรวจรับวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้พิการ ม.4 ต.บ้านเกาะ

      
ตรวจรับวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้พิการ ม.8 ต.ไม้ตรา

      
ตรวจรับวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ม.2 ต.บางไทร

      
ตรวจประเมินสภาพที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ม.10 , ม.8 ต.บางไทร

      
ตรวจประเมินสภาพบ้านผู้สูงอายุ ม.9 ต.บางไทร,ม.5 ต.บางพลี

      
ให้บริการเพิ่มชื่อผู้สูงอายุในทะเบียนราษฎร์ ม.5 ต.บางพลี

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว