ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ตรวจประเมินสภาพที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ม.10 , ม.8 ต.บางไทร
 8 มี.ค.2562. เวลา 14.10 น. นายกประทีป รามศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร มอบหมายกองสวัสดิการสังคมให้การอำนวยความสะดวกคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ลงประเมินสภาพบ้านที่ขอรับงบสนับสนุนซ่อมแซมห้องน้ำผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องจำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ ม.10 ต.บางไทร และ จำนวน 1 ครอบครัว ในพื้นที่ ม.8 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณผู้ช่วยวรรณ และผู้ช่วยวิรัติ ให้การอนุเคราะห์ประสานงานพื้นที่..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว