ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบางไทร   โทรศัพท์ 035-333922   โทรสาร 035-333923

 
ตรวจรับวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ม.2 ต.บางไทร
 8 มี.ค.2562 เวลา 15.30 น. นายประทีป รามศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ทต.บางไทร ตรวจรับวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ราย นายนรินทร์ แช่มเสถียร ม.2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา งบประมาณเทศบาลได้ประสานขอรับอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณผู้ช่วยเล็ก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจรับและรับมอบวัสดุพร้อมกัน..จบภารกิจในวันศุกร์สุดสัปดาห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
Facebook เทศบาลตำบลบางไทร
เช็คเมล์
จังหวัด
ศูนย์ติดต่อราชการ
คลังข่าว
เออีซี
คสช
จังหวัดพระนครศรี
บางกอกไอเดีย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน1111
ฐานข้อมูล
กพ
กรมการค้าภายใน
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยว